Menu
Město Větřní
MěstoVětřní

Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – ICOS Český Krumlov, o.p.s.
 • bezplatná právní poradna pro občany města Větřní
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 10 000 Kč –Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 20 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního oceňování bezplatných dárců krve.
 • 20 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
 • 15 000 Kč – Rudolf Dunka
  Finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku 2022.
 • 5 000 Kč – Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 100 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Na sportovní činnost mládeže a s ní spojené náklady.
 • 60 000 Kč – Futsalový oddíl „Bombarďáci“
  Příspěvek na celostátní ligu v sálovém fotbale.
 • 40 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
 • 15 000 Kč – Martina Martínková
  Poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů s účastí dcery na mezinárodních sportovních soutěžích v zahraničí.
 • 50 000 Kč – Český svaz včelařů, z.s.
  Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru, hniloby včelího plodu, na léčení, školení a pomůcky.
 • 350 000 Kč – SK Větřní z. s.
 • Účelový příspěvek náklady spojené s provozem klubu.
 • 12 000 Kč – Bohumil Assman
 • Příspěvek na činnost při spolupráci s odchytem zvířat.
 • 5 000 Kč – Bombarďáci
 • Účelový příspěvek na pokrytí nákladů spojených s účastí na Národním finále Českého poháru v sálovém fotbale.
 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 10 000 Kč –Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 20 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního oceňování bezplatných dárců krve.
 • 20 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
 • 10 000 Kč – Rudolf Dunka
  Finanční příspěvek na účast na 23. ročníku fotbalového turnaje Tolerance - Praha.
 • 21 159 Kč – Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity.
 • 5 000 Kč – Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 100 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Na sportovní činnost mládeže a s ní spojené náklady.
 • 60 000 Kč – Futsalový oddíl „Bombarďáci“
  Příspěvek na celostátní ligu v sálovém fotbale.
 • 40 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
 • 15 000 Kč – Martina Martínková
  Poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů s účastí dcery na mezinárodních sportovních soutěžích v zahraničí.
 • 50 000 Kč – Český svaz včelařů, z.s.
  Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru, hniloby včelího plodu, na léčení, školení a pomůcky.
 • 350 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Účelový příspěvek náklady spojené s provozem klubu.
 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 25 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 20 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního oceňování bezplatných dárců krve.
 • 20 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
 • 13 858 Kč – Rudolf Dunka
  Finanční příspěvek na účast na XXII. Ročníku fotbalového turnaje Tolerance - Praha
 • 20 000 Kč – Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity.
 • 3 000 Kč – Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 100 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Na sportovní činnost mládeže a s ní spojené náklady.
 • 72 500 Kč – Spolek Větrníci
  Pravidelná celoroční činnost s dětmi a mládeží.
 • 50 000 Kč – Futsalový oddíl „Bombarďáci“
  Příspěvek na celostátní ligu v sálovém fotbale.
 • 15 185 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
 • 10 000 Kč – Jan Dubeň
  Finanční příspěvek spojený na náklady a startovné spojené s hrou šipek a výbavu hráčů.
 • 50 000 Kč – Český svaz včelařů, z.s.
  Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru, hniloby včelího plodu, na léčení, školení a pomůcky.
 • 300 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Účelový příspěvek náklady spojené s provozem klubu.
 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá 
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Dotace na zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 20 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního oceňování bezplatných dárců krve.
 • 10 000 Kč – ICOS o.s. Český Krumlov
  Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní.
 • 20 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
 • 15 000 Kč – Rudolf Dunka
  Finanční příspěvek na fotbalový turnaj „O pohár starosty města“ na zajištění kulturního programu.
 • 30 000 Kč – Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity.
 • 80 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Podpora činnosti dětí a mládeže.
 • 135 000 Kč – Spolek Větrníci
  Činnost dětí a mládeže.
 • 56 000 Kč – Futsalový oddíl Bombarďáci z. s.
  Zajištění v účasti v soutěži celostátní ligy a případně účast v mezinárovní soutěži UEFS.
 • 40 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
 • 33 000 Kč – Martina Martínková
  Finanční příspěvek spojený s reprezentací v národní kvalifikaci v karate - KUMITE v Miami v USA.
 • 34 000 Kč – Český svaz včelařů, z.s.
  Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru, hniloby včelího plodu, na léčení, školení a pomůcky.
 • 300 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Účelový příspěvek náklady spojené s provozem klubu.
 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dar na vybudování pietního místa v zahradě Domova důchodců Horní Planá.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Dotace na seminář pro zaměstnance v roce 2017 - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 20 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Městském divadle v Českém Krumlově dne 09. listopadu 2018.
 • 10 000 Kč – ICOS o.s. Český Krumlov
  Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní.
 • 20 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
 • 15 000 Kč – Rudolf Dunka
  Finanční příspěvek na fotbalový turnaj „O pohár starosty města“ na zajištění kulturního programu.
 • 30 000 Kč – Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity.
 • 135 000 Kč – Spolek Větrníci
  Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
 • 100 000 Kč – SK Větřní , z.s.
  Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti dětí a mládeže.
 • 40 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
 • 45 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň 
  Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
 • 5 000 Kč – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Větřní
  Finanční příspěvek na družební setkání s partnerským sdružením hasičů města Sonnenberg.
 • 35 000 Kč – Český svaz včelařů, z.s. 
  Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru, hniloby včelího plodu, na léčení, školení a pomůcky.
 • 300 000 Kč – SK Větřní z. s.
  Účelový příspěvek náklady spojené s provozem klubu.
 • 65 000 Kč – Futsalový klub Bombarďáci
  Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města na zajištění účast v soutěži celostátní ligy a UEFS ve Španělsku.
 • 135 000 Kč – Spolek Větrníci
  Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
 • 100 000 Kč – SK Větřní
  Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti dětí a mládeže.
 • 40 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Poskytnutí finančního příspěvku na údržbové práce interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní.
 • 49 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Poskytnutí finančního příspěvku na opravy a udržování budovy kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni.
 • 18 000 Kč – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Větřní
  Finanční příspěvek na družební setkání s partnerským sdružením hasičů města Sonnenberg.
 • 10 000 Kč – FC ROMO
  Finanční příspěvek na fotbalový turnaj „O pohár starosty města“ pro děti a mládež z romské komunity.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 20 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně města Větřní.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Dotace na seminář pro zaměstnance v roce 2017 - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 20 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit města Větřní.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Městském divadle v Českém Krumlově dne 10. listopadu 2017.
 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dar na vybudování pietního místa v zahradě Domova důchodců Horní Planá.
 • 10 000 Kč – ICOS o.s. Český Krumlov
  Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní.
 • 30 000 Kč – Aver drom – jiná cesta – občanský spolek Větřní
  Na volnočasové činnosti s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučené komunity.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 20 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Dotace na seminář pro zaměstnance v roce 2016 - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 20 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na činnost se členy sociálně vyloučené komunity.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v restauraci Konibar v Kájově dne 11. listopadu 2016.
 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
 • 10 000 Kč – ICOS o.s. Český Krumlov
  Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní.
 • 40 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Oprava kostela ve Větřní.
 • 40 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Oprava kostela v Zátoni.
 • 5 000 Kč – SH ČMS - SDH Větřní
  Finanční příspěvek na prezentaci SDH obce Větřní v partnerském městě Sonnenberg
 • 75 000 Kč – Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní
  Finanční příspěvek na zajištění účasti v soutěži celostátní ligy a UEFS ve Španělsku.
 • 40 000 Kč – Český svaz včelařů
  Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru a hniloby včelího plodu, léčení a školení.
 • 5 000 Kč – p. Petr Hruška
  Finanční příspěvek na zajištění akce „Technický sedmiboj – 7. ročník“.
 • 130 000 Kč – ZŠ a MŠ Větřní
  Finanční příspěvek na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže.
 • 135 000 Kč – Spolek Větrníci
  Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
 • 15 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
 • 120 000 Kč – SK Větřní, z.s.
  Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice 
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 15 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Sponzorský příspěvek na činnost příjemce ve prospěch jeho klientů - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 10 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na činnost se členy sociálně vyloučené komunity.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v restauraci Konibar v Kájově dne 06. listopadu 2015.
 • 40 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
 • 10 000 Kč – ICOS o.s. Český Krumlov
  Příspěvek na sociální službu Osobní asistence 5000,-Kč a na sociální službu Bezplatná právní poradna 5000,-Kč.
 • 135 000 Kč – Větrníci, o.s.
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost spolku.
 • 130 000 Kč – ZŠ a MŠ Větřní
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
 • 135 000 Kč – SK Větřní
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu.
 • 79 500 Kč – SDH obce Větřní
  Příspěvek na zajištění akce "Oslava 130. výročí založení SDH ve Větřní".
 • 64 000 Kč – SK Větřní
  Příspěvek na zajištění akce „70. výročí založení SK Větřní".
 • 62 000 Kč – Futsalový odd. Bombarďáci
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celostátní lize ve futsale, jihoče. finále ČP Prachatice a národní finále ČP Valtice u Brna.
 • 18 000 Kč – Račáková Vladimíra
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na ME v Portugalsku v karate.
 • 6 000 Kč – Martínková Karolína
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MS v karate v Tbilisi v Gruzii.
 • 300 000 Kč – SK Větřní
  Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na činnost klubu.
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Oprava kostela ve Větřní.
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Oprava kostela v Zátoni.
 • 120 000 Kč – Větrníci, o.s. 
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost spolku.
 • 120 000 Kč – ZŠ a MŠ Větřní 
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
 • 120 000 Kč – SK Větřní
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu.
 • 3 000 Kč – SDH obce Větřní 
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádní akce "Betlémské světlo".
 • 32 000 Kč – Hlásenský Pavel 
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání letního fotbalového turnaje.
 • 43 000 Kč – Futsalový odd. Bombarďáci
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celostátní lize ve futsale.
 • 17 000 Kč – Račáková Vladimíra 
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na ME v Portugalsku v karate.
 • 5 000 Kč – Martínková Karolína 
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast turnajů v karate kumite národní i mezinárodní úrovně.
 • 5 000 Kč – Štěpánková Jaroslava
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast turnajů v karate kumite národní i mezinárodní úrovně.
 • 5 000 Kč – Klabouch Karel
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání akce "Běh o vánočního kapra".
 • 300 000 Kč – SK Větřní
  Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na činnost klubu
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Větřní
  Oprava kostale ve Větřní
 • 50 000 Kč – Římskokatolická farnost Zátoň
  Oprava kostatela v Zátoni.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
 • 15 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice 
  Sponzorský příspěvek na činnost příjemnce ve prospěch jiho klientu - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 5 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na činnost se členy vyloučené komunity.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově dne 14. listopadu 2014.
 • 20 000 Kč – Domov důchodců Horní Planá
  Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
 • 10 000 Kč – ICOS o.s. Český Krumlov
  Příspěvek na sociální službu Osobní asistence 5000,-Kč a na sociální službu Bezplatná právní poradna 5000,-Kč.
 • 100 000 Kč – ZŠ a MŠ Větřní
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
 • 100 000 Kč – SK Větřní
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
 • 100 000 Kč – Pionýrská skupina MOP
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
 • 100 000 Kč – Pionýrské centrum
  Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu
 • 2 000 Kč – SDH obce Větřní
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na přátelské setkání s hasiči ze Sonnebergeru.
 • 44 100 Kč – Futsalový odd. Bombarďáci Větřní
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celůostátní lize ve futsalu.
 • 21 000 Kč – Hlásenský Pavel
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání letního fotbalového turnaje.
 • 21 600 Kč – Račáková Vladimíra
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MS ve Španělsku a další závody v karate.
 • 4 200 Kč – Martínková Karolína
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na MR v karate.
 • 17 100 Kč – Mařík Stanislav
  Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na organizaci "Čertovského pekla" v parku.
 • 10 000 Kč – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
  Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra
 • 15 000 Kč – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
  Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
 • 20 000 Kč – Domov pro seniory Kaplice
  Sponzorský příspěvek na činnost příjemnce ve prospěch jiho klientu - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
 • 10 000 Kč – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
  K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
 • 10 000 Kč – Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
  Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
 • 5 000 Kč – KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
  Na činnost se členy vyloučené komunity.
 • 10 000 Kč – OS ČČK Český Krumlov
  Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově dne 14. listopadu 2014.

Úřad

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
déšť 22 °C 15 °C
neděle 21. 7. skoro jasno 27/14 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 17/16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 21/13 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Svátek

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mohlo by Vás zajímat