Menu
Město Větřní
MěstoVětřní

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Města Větřní JE PODPOŘENA Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

Logo Jihočeského kraje

Poslání

Hlavním posláním pečovatelské služby v městě Větřní je umožňovat seniorům, tělesně a zdravotně postiženým občanům města, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb žít důstojně, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Cíle pečovatelské služby

Hlavním cílem je naplňovat poslání pečovatelské služby v městě Větřní.

Cílem pečovatelské služby je:

 • poskytovat kvalitní sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele
 • napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života občanů města Větřní, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
 • poskytovat takové služby, které budou cenově dostupné pro všechny uživatele
 • konkrétní úkony uživateli poskytovat pouze na základě jeho výslovné zakázky a to takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost

Cílová skupina

Pečovatelská služba se poskytuje:

 • občanům, žijícím trvale nebo dlouhodobě na území města Větřní a jejích částí: Němce, Lužná, Dobrné, Hašlovice, Nahořany, Zátoň a Zátoňské Dvory
 • občanům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci:
 • seniorům,
 • tělesně postiženým,
 • zdravotně postiženým
 • věková struktura:
 • mladí dospělí, 18 - 26 let
 • dospělí, 27 - 64 let
 • mladší senioři, 65 - 80 let
 • starší senioři, nad 80 let věku

Místo poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich v přirozeném prostředí, tedy v bytech nebo domech, ve kterých žijí, pokud se tyto byty a domy nacházejí na území města Větřní a dále v bytech Domů s pečovatelskou službou.

Způsob poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba nabízí

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Časový rozsah poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7,00 - 15,30 hodin v pracovních dnech od pondělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích, dnech volna a státem uznaných svátcích. Pečovatelská služba je poskytována za úplatu. Platby za úkony pečovatelské služby jsou stanoveny v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Bezúplatně se pečovatelská služba poskytuje pouze osobám uvedeným v § 75, odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Principy /zásady/ poskytovaní pečovatelské služby

Poskytované služby jsou postaveny na principech profesionality, odbornosti a důvěry. Při plánování služby vycházíme z potřeb a přání klienta. Hlavními principy pečovatelské služby jsou: respektování práv a svobod klientů a rovný přístup k nim, zachování lidské důstojnosti, ohleduplnost a laskavost, respektování individuálních potřeb a představ, zajištění kvalitních sociálních služeb v souladu se standardy kvality, diskrétnost. Principy jsou zaznamenány ve vnitřním dokumentu Etický kodex pracovníků v sociálních službách.

Pracoviště sociálních služeb:

 • Městský úřad, Na Žofině 191, odbor vnitřních věcí a sociálních služeb
 • Dům s pečovatelskou službou, K Bazénu 231, Větřní
 • Dům s pečovatelskou službou, Na Žofině 214, Větřní
 • Území města Větřní a jejích částí: Němce, Lužná, Dobrné, Hašlovice, Nahořany, Zátoň a Zátoňské Dvory.

Jak požádat o poskytování pečovatelské služby

Zájemce může pečovatelskou službu kontaktovat přímo nebo prostřednictvím:

 • Městského úřadu Větřní, odbor vnitřních věcí a sociálních služeb
 • rodiny
 • jakékoliv osoby, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval,

Zájemce může pečovatelskou službu kontaktovat formou:

 • písemnou: Město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
 • telefonickou:
  380 731 544, 602 561 700 - Město Větřní - paní Bc. Kateřina Šustrová
 • 728 282 447 - paní Růžena Gondeková
 • 727 857 867 - paní Andrea Cifeundová
 • 606 052 496 - paní Jitka Filišteinová
 • elektronickou: matrika@mestovetrni.cz a pecovatelky@mestovetrni.cz
 • osobní návštěvou: Město Větřní, Na Žofíně 191, Dům s pečovatelskou službou na Žofíně čp. 214, čp. 231 - kancelář pečovatelek (po telefonické domluvě)

1_A: Žádost o nájem bytu s pečovatelskou službou ve Větřní

1_A_Zadost_o_najem_bytu_s_pecovatelskou_sluzbou_ve_Vetrni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB

1_B: Vyjádření ošetřujícího lékaře k přijetí do DPS

1_B_Vyjadreni_osetrujiciho_lekare_k_prijeti_do_DPS.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,05 kB

1_C: Vstupní dotazník pro uživatele pečovatelské služby města Větřní

1_C_Vstupni_dotaznik_pro_uzivatele_pecovatelske_sluzby_mesta_Vetrni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,51 kB

2_A: Žádost o poskytování pečovatelské služby

2_A_Zadost_o_poskytovani_pecovatelske_sluzby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24 kB

2_B: Žádost o snížení úhrady nastavené v sazebníku peč. služby m. Větřní z důvodu finanční tísně

2_B_Zadost_o_snizeni_uhrady_nastavene_v_sazebniku_pecovatelske_sluzby_mesta_Vetrni_z_duvodu_financni_tisne.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,8 kB

3: Sazebník úhrad platný od 01.10.2022

3_Sazebnik_uhrad_platny_od_01_10_2022.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 34,06 kB

4: Realizace poskytování sociálních služeb

4_Realizace_poskytovani_socialnich_sluzeb.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 19,87 kB

5: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

5_Stiznosti_na_kvalitu_nebo_zpusob_poskytovani_socialni_sluzby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 18,23 kB

6: Pravidla pro přijímání peněžních či věcných darů

6_Pravidla_pro_prijimani_peneznich_ci_vecnych_daru.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,19 kB

7: Návod na přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

7_Navod_na_prideleni_bytu_v_dome_s_pecovatelskou_sluzbou.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,14 kB

8: Žádost - žádá příjemce důchodu

8_Zadost_zada_prijemce_duchodu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,32 kB

9: Žádost - žádá budoucí zvláštní příjemce důchodu

9_Zadost_zada_budouci_zvlastni_prijemce_duchodu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,88 kB

10: Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

10_Smlouva_o_poskytnuti_pecovatelske_sluzby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 49,23 kB

11: Souhlas s uložením klíče

11_Souhlas_s_ulozenim_klice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,1 kB

12: Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

12_Vnitrni_pravidla_pro_poskytovani_pecovatelske_sluzby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 47,62 kB

13: Vnitřní směrnice č. 1-2019, kterou se upravuje poskytování sociálních služeb

13_Vnitrni_smernice_c_1-2019.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 31,56 kB

14: Vnitřní směrnice č. 2-2019 - Metodický pokyn pro Pečovatelskou službu města Větřní

14_Vnitrni_smernice_c_2-2019.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 23,35 kB

Praktické informace

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
skoro jasno 32 °C 16 °C
pátek 21. 6. zataženo 21/12 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 20/9 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 20/9 °C

Mohlo by Vás zajímat